Werkzoekenden

Start to Metaal - Opleidingsproject van TOFAM West-Vlaanderen

Ben je op zoek naar werk en wil je graag een job in de metaalsector? Dan is het project Start to Metaal vast iets voor u!

Meer

Premie Beroepsopleiding en Tewerkstellingspremie

VDAB organiseert in West-Vlaanderen tal van opleidingen waarmee je in de metaalsector tewerkgesteld kan worden. Om werkzoekenden die een dergelijke opleiding volgen te ondersteunen voorziet TOFAM West-Vlaanderen in een financiële tegemoetkoming. De financiële tussenkomst bestaat uit een premie beroepsopleiding enerzijds en een tewerkstellingspremie anderzijds.

Meer

Tewerkstellingspremie bij terugkeer naar de sector, na ontslag in de sector

Bewijs na je ontslag, je was werkzaam als arbeider binnen een West-Vlaams metaalbedrijf PC 111 en zelf woonachtig in West-Vlaanderen, binnen de 24 maanden minstens 6 & 12 maanden tewerkstelling in één of meerdere metaalbedrijven PC 111 in West-Vlaanderen en maak aanspraak op de 'Tewerkstellingspremie bij terugkeer naar de sector, na ontslag in de sector'.

Meer

Beroepenfilms

Via de beroepenfilms van TOFAM West-Vlaanderen maak je vlot kennis met de metaalsector.

Meer

Jobplatform

Op zoek naar personeel? Plaats als bedrijf uw vacature.

Op zoek naar een job in de metaalsector? Plaats als werknemer of werkzoekende uw CV.

Meer