Werking

TOFAM West-Vlaanderen is het opleidings- en tewerkstellingsfonds voor arbeiders uit de metaalverwerkende sector.

 

TOFAM West-Vlaanderen werd in 1988 opgericht door Agoria voor de werkgevers, ACV-CSC-METEA, ABVV metaal en ACLVB voor de werknemer.

 

TOFAM West-Vlaanderen heeft, als paritair fonds van de metaal en technologische industrie, de opdracht om tewerkstelling en opleiding van de West-Vlaamse metaalarbeiders (PC 111) te bevorderen door het nemen van specifieke initiatieven en door het ondersteunen van aanwervings- en/of opleidingsinitiatieven.


Dagelijkse werking

De dagelijkse werking van TOFAM West-Vlaanderen is een samenwerking van:

Meer

TOFAM-cel

TOFAM West-Vlaanderen heeft een beleidsvoorbereidende TOFAM-cel:

Meer

Raad van Bestuur

Het voorzitterschap van de Raad van Bestuur wordt waargenomen door een vertegenwoordiger van de werkgevers of door een vertegenwoordiger van de werknemers; dit volgens het principe van een driejaarlijks wisselend voorzitterschap.

Meer

Documenten

Hieronder kan u alle infofiches en aanvraagformulieren terugvinden. Veel succes !

Meer

GDPR

Het beleid van de vormings-en loopbaanfondsen van de metaalverwerkende en technologische industrie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens - General Data Protection Regulation.

Meer