Opleiding tijdens tijdelijke werkloosheid

Werknemers

Ben je tijdelijk werkloos en wil je graag deze vrijgekomen tijd gebruiken om jezelf bij te scholen? TOFAM West-Vlaanderen wil je hier graag in ondersteunen en aanmoedigen.


Voor wie?

-Je bent een arbeider met een contract van bepaalde of onbepaalde duur in dienst bij een West-Vlaams bedrijf onder PC 111 (metaalsector)

-Je bent tijdelijk werkloos

-Op eigen initiatief volg je opleiding tijdens deze periode van tijdelijke werkloosheid

 

Welke opleiding en ondersteuning?

-Alle opleidingen. Kies zelf welke opleiding en via welke opleidingspartner

Bij twijfel: TOFAM West-Vlaanderen helpt jou hierbij graag op weg. Bel ons voor ondersteuning 051/ 79 27 33 of stuur een mail met je vraag: veronique.devlaminck@tofam.be

-Voor langdurige opleidingen is overleg met de werkgever aangewezen. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat een opleiding onderbroken wordt omdat je onverwachts teruggeroepen wordt

 

Welke aanmoediging?

-Het inschrijvingsgeld voor de opleiding wordt door TOFAM West-Vlaanderen gedragen

-Per opleidingsdag voorziet TOFAM West-Vlaanderen een brutopremie van 14,54 euro (= netto 11,31 euro) bovenop je werkloosheidsuitkering en bovenop de toeslag van het Fonds voor Bestaanszekerheid

-Verplaatsingsvergoeding van 0,3542 euro per kilometer

 

Procedure?

-Het initiatief is in voege vanaf 1 september 2020 (tussenkomsten kunnen met terugwerkende kracht worden aangevraagd)

-Volg je gewenste opleiding. Je kan dit zelf rechtstreeks organiseren met je gekozen opleidingspartner of TOFAM West-Vlaanderen kan je hierbij ondersteunen

-Op basis van het voorleggen van de factuur + bewijs van tijdelijke werkloosheid, zal TOFAM West-Vlaanderen het inschrijvingsgeld terugbetalen, alsook de premie per opleidingsdag toekennen.

-De aanvraag van de premie en verplaatsingsvergoeding kan via volgend aanvraagformulier ‘Opleiding tijdens tijdelijke werkloosheid’ klik hier voor het document. Formulier wordt ingediend bij je vakbond of rechtstreeks bij TOFAM West-Vlaanderen

-De tussenkomst wordt via overschrijving uitbetaald, hiervan ontvang je een bevestigingsdocument per mail en de fiscale fiche 281.18 via onze uitbetalingspartner Attentia

-Heb je de premie ontvangen, vul het formulier C1F van RVA in – klik hier voor het document (Verklaring betreffende de ontvangen financiële voordelen in het kader van een opleiding) en bezorg dit aan je vakbond of indien niet gesyndiceerd aan jouw uitbetalingsinstelling

 

Download hier de folder

Download hier de affiche