Ondersteuning outplacementbegeleiding

Bedrijven

TOFAM West-Vlaanderen komt in belangrijke mate financieel tussen wanneer een professionele outplacementbegeleiding met RiseSmart (voorheen Galilei) wordt opgestart. De tussenkomst voor deze begeleiding geldt voor alle arbeiders met minstens 1 jaar anciƫnniteit (of 230 dagen tewerkstelling binnen 2 jaar bewijzen als interim of tijdelijke arbeider) bij dezelfde werkgever in PC 111.1&2.


Meervoudig en collectief ontslag

Herstructureringen in bedrijven gaan vaak gepaard met ontslag van groepen arbeiders. Om de reïntegratie in de arbeidsmarkt van deze ontslagenen te bevorderen, ondersteunt TOFAM West-Vlaanderen de begeleiding van de betrokkenen door het outplacementbureau RiseSmart (voorheen Galilei).

 

 

Toegangscriterium

 • meervoudig ontslag voor kleine ondernemingen < 30 werknemers: minimum 3 ontslagen arbeiders;
 • collectief ontslag:
  - bedrijven > 30 en < 100 werknemers: minimum 10 ontslagen werknemers;
  - bedrijven > 100 en < 300 werknemers: minimum 10 % ontslagen werknemers;
  - bedrijven > 300 werknemers: minimum 30 ontslagen werknemers.

 

Wanneer betrokken arbeiders toetreden tot de outplacementvoorzieningen, onderscheidt TOFAM West-Vlaanderen enerzijds groepsoutplacement (minimaal 3 personen in begeleiding) en anderzijds individuele begeleiding (1 of 2 personen in begeleiding).

 

De CAO nr. 51 inzake Outplacement blijft van toepassing. Het bedrijf beslist m.a.w. over de al dan niet toepassing van het groepsoutplacement. Bij groepsoutplacement is er een contract tussen de werkgever en RiseSmart en treden de betrokken arbeiders, op vrijwillige basis, tot het groepsoutplacement toe.

 

 

Financiele tussenkomst

Sinds 1 januari 2010 betaalt de werkgever € 300 per deelnemer, met een maximum van 50 % van de factuur.

De werkgever betaalt de (tussentijdse) facturen, stuurt hiervan een bewijs aan TOFAM West-Vlaanderen waarop TOFAM West-Vlaanderen de facturen terugbetaalt (min de vaste bijdrage van 50 %).

 

 

Procedure

De werkgever contacteert TOFAM West-Vlaanderen.

De werkgever contacteert RiseSmart (Contactpersoon Evelien Heremans - 09/2101674 of 0486/029048 - evelien_heremans@risesmart.be).

RiseSmart sluit een contract met de werkgever.

De arbeider maakt kennis met het Outplacementbureau en beslist of hij begeleiding wenst.

Een kopie van het contract tussen Risesmart en de werkgever wordt door RiseSmart naar TOFAM West-Vlaanderen gestuurd.

De begeleiding loopt.

De tussenkomst zal worden overgemaakt mits het voorleggen van de factuur, het betalingsbewijs en het correcte rekeningnummer van het bedrijf.

 

 

Individueel outplacement

Vanaf 1 juli 2010 ondersteunt TOFAM West-Vlaanderen ook in bepaalde omstandigheden 'individuele outplacementbegeleiding'.

 

Arbeiders - 45 jaar

Arbeiders die ontslagen worden door de werkgever (met uitzondering van ontslagen om zwaarwichtige redenen) of van wie het contract stopgezet wordt wegens medische overmacht, kunnen op basis van vrijwilligheid en voor zover zij 1 jaar anciënniteit hebben, outplacementbegeleiding krijgen door RiseSmart. Deze outplacementbegeleiding is gratis zowel voor de werknemer als voor de werkgever.

 

Arbeiders + 45 jaar

Ten gevolge van de CAO 82 hebben deze arbeiders recht op outplacementbegeleiding betaald door de werkgever. Voor zover deze outplacementbegeleiding door RiseSmart gebeurt, betaalt Tofam West-Vlaanderen € 325 terug aan de onderneming. De begeleidingskost voor de werkgever bedraagt maximaal € 1.725.

 

 

Procedure

 • De werkgever contacteert TOFAM West-Vlaanderen.
 • De werkgever contacteert RiseSmart (Contactpersoon Evelien Heremans - 09/2101674 of 0486/029048 - evelien_heremans@risesmart.be).
 • RiseSmart sluit een contract met de werkgever.
 • De arbeider maakt kennis met het outplacementbureau en beslist of hij begeleiding wenst.
 • Een kopie van het contract tussen RiseSmart en de werkgever wordt door RiseSmart naar TOFAM West-Vlaanderen gestuurd.
 • De begeleiding loopt.
 • De tussenkomst zal worden overgemaakt mits het voorleggen van de factuur, het betalingsbewijs en het correcte rekeningnummer van het bedrijf.

 

Print onze handige folder met alle informatie betreffende dit aanbod.