Loopbaanrekening

Werknemers

Neem je als arbeider je loopbaan in eigen handen? Volg je na de werkuren nog een opleiding? Als loopbaanfonds willen we je hierin graag maximaal aanmoedigen. Daarom hebben we vanaf 01/01/2021 het initiatief TIIO (Tussenkomst Inschrijvingsgeld Individuele Opleiding) herwerkt tot de Loopbaanrekening.


Voor wie?

 

Voor elke arbeider tijdens de opleiding in dienst binnen een West-Vlaams bedrijf uit de sector Metaal & Technologie (PC111) en dit uiterlijk op de laatste dag van de opleiding.

Let wel: interimtewerkstelling komt niet in aanmerking.

 

 

Welke opleiding?

 

Alle opleidingen komen in aanmerking. De arbeider kan voor de aanvraag 1 kalenderjaar terug in de tijd.

 

Let wel: 2021 zal een overgangsjaar worden voor ontvangen aanvragen:

 

 • De Loopbaanrekening is in voege voor opleidingen die hun einddatum kennen vanaf 2021 (alle opleidingen, budget van 325 euro op jaarbasis)
  • Voorbeelden:

   -Opleiding ging door van 15-9-2020 tem 20-03-2021

   -Opleiding ging door van 20-02-2021 tem 15-06-2021

 

 • Opleidingen met einddatum in 2020 zullen nog volgens de oude TIIO-regeling worden verwerkt (limitatieve lijst, maximaal 110 euro tussenkomst)
  • Voorbeelden:

   -Opleiding ging door van 15-9-2019 tem 20-03-2020

   -Opleiding ging door van 15-9-2020 tem 15-12-2020

 

 

Vanaf 2022 vallen alle aanvragen sowieso onder de nieuwe regeling van de loopbaanrekening.

 

 

Tussenkomst?

 

De arbeider ontvangt per kalenderjaar een budget van 325€ te besteden voor opleidingen buiten arbeidstijd. De tussenkomst is van toepassing op de inschrijvingskost (kosten voor handboeken, materiaal, verplaatsingskost,… komen niet in aanmerking).

 

 

Procedure?

 

De aanvraag gebeurt met het aanvraagformulier via uw vakbond of indien niet gesyndiceerd rechtstreeks bij TOFAM West-Vlaanderen, TAV Veronique De Vlaminck- Westwing Park Roeselare - Kwadestraat 149 - 8800 Roeselare


Enkel de individuele aanvrager of een erkende vakbond kan het formulier indienen.
De tussenkomst wordt via overschrijving aan de aanvrager betaald.
Er zal geen tussenkomst uitbetaald worden indien de aanvrager meer dan 20% onwettig afwezig was op de opleiding.

 

Download aanvraagformulier Loopbaanrekening

Download hier de folder

Download hier de affiche