Bedrijven

Open Aanbod

Het open aanbod van TOFAM West-Vlaanderen biedt een ruim aanbod van opleidingen aan binnen diverse opleidingsnoden voor werknemers uit de metaalsector. Bedrijven uit West- en Oost-Vlaanderen kunnen hun arbeiders PC 111.1 & 111.2 en bedienden PC 209 gratis inschrijven binnen het aanbod.

Meer

Opleidingen voor Risicoarbeiders

TOFAM West-Vlaanderen ondersteunt tewerkstellingsbeveiligende opleidingsinitiatieven voor risicoarbeiders in de metaalverwerkende bedrijven in West-Vlaanderen (PC 111.1&2). TOFAM West-Vlaanderen voorziet een financiële tegemoetkoming in de om- en bijscholing van risicoarbeiders.

Meer

Inhouse bedrijfsopleidingen

TOFAM West-Vlaanderen ondersteunt opleidingsinitiatieven in de metaalverwerkende bedrijven in West-Vlaanderen (PC 111.1&2). Het sectorfonds wil bedrijven stimuleren tot het organiseren van opleidingen via een financiële ondersteuning van de opleidingskost.

Meer

Gratis Opleidingen VDAB

TOFAM West-Vlaanderen wil in de provincie een degelijk uitgebouwde opleidingsinfrastructuur voor metaalopleidingen. Vanuit deze investeringen kunnen wij aan de ondernemingen uit de provincie opleidingen bij VDAB deels gratis aanbieden.

Meer

Start to Metaal

Bent u als bedrijf op zoek naar nieuwe medewerkers? Is uw bedrijf in de mogelijkheid vacaturegericht mensen verder op te leiden? Het project Start to Metaal van TOFAM West-Vlaanderen, in samenwerking met Mentor vzw en VDAB, kan u hierbij helpen.

Meer

Ondersteuning outplacementbegeleiding

TOFAM West-Vlaanderen komt in belangrijke mate financieel tussen wanneer een professionele outplacementbegeleiding met RiseSmart (voorheen Galilei) wordt opgestart. De tussenkomst voor deze begeleiding geldt voor alle arbeiders met minstens 1 jaar anciënniteit (of 230 dagen tewerkstelling binnen 2 jaar bewijzen als interim of tijdelijke arbeider) bij dezelfde werkgever in PC 111.1&2.

Meer

Jobplatform

Op zoek naar personeel? Plaats als bedrijf uw vacature.

Op zoek naar een job in de metaalsector? Plaats als werknemer of werkzoekende uw CV.

Meer

Beroepenfilms

Via de beroepenfilms van TOFAM West-Vlaanderen maak je vlot kennis met de metaalsector.

Meer

Non-discriminatiecode

De leden van de Raad van Bestuur van TOFAM West-Vlaanderen moedigen de bedrijven van de sector paritair comité 111.1&2 in West-Vlaanderen aan de volgende non-discriminatiecode op te nemen in hun arbeidsreglement.

Meer