Bedrijfsopleidingen

Bedrijven

TOFAM West-Vlaanderen zet vanaf 1 januari 2019 in op een vernieuwde visie inzake bedrijfsopleidingen en de integratie van interim-arbeiders. De reglementeringen ‘bedrijfsopleidingen risicoarbeiders’ en ‘inhouse’ worden in deze hervormd tot één reglementering in kader van bedrijfsopleidingen. TOFAM West-Vlaanderen voorziet een financiële tegemoetkoming in de om- en bijscholing van arbeiders binnen West-Vlaamse bedrijven PC 111.1 & 111.2.


Wat is opleiding

De overdracht van een samenhangend geheel van kennis en vaardigheden van één of meerdere trainers naar één of meerdere arbeiders, deze is zowel theoretisch als praktisch van aard.

 

 

Tussenkomsten formele en informele opleiding

Formele opleiding:

-> Alle door het bedrijf georganiseerde opleiding, los van de werkplek van de arbeider:

 

 • Gaat door binnen normale arbeidstijd, alle opleidingsuren worden beschouwd als gepresteerde arbeidsuren
 • Omvat in geen geval het standaard onthaalprogramma (CAO 22 – NAR)
 • Duurt in totaal minstens 3 dagen en gaat door in sessies van minstens 2 uur
 • Vindt plaats binnen het bedrijf of extern, met een interne of externe lesgever. De interne lesgever heeft een opleiding train de trainer /mentorschap op de werkvloer gevolgd of het bedrijf voorziet in de opstart om de interne lesgever de opleiding train de trainer / mentorschap op de werkvloer te laten volgen of het bedrijf kan aantonen dat betrokkene de ervaring ter zake heeft

 

 • Tussenkomst van max 20 dagen per arbeider per kalenderjaar (De niet opgebruikte dagen van het lopende kalenderjaar zijn niet overdraagbaar naar een volgend kalenderjaar).
 • Tussenkomst van 100 euro per volle dag (50 euro per halve dag, 25 euro per sessie van 2 uur) (Sectorindex - jaarlijks in juli - toepassing per sprong van 10 euro tov de basis 100 euro per volle dag)
  Vb: 5.5 dagen opleiding = Tussenkomst vanuit TOFAM West-Vlaanderen van 550 euro

 

 

Informele opleiding:

-> Alle door het bedrijf georganiseerde on the job training:

 

 • Een opleiding die doorgaat op de werkplek en waarbij er overdracht is van kennis en vaardigheden van één trainer naar één arbeider, dit zowel theoretisch als praktisch van aard
 • Voor nieuwelingen die in dienst komen, bij jobrotatie en bij mutatie van één functie naar een andere
 • Eveneens van toepassing bij ingebruikname nieuwe productielijn, machines of werkmethodes
 • De opleiding kan worden gegeven door een interne collega, een externe lesgever alsook een leverancier van een nieuwe machine of productielijn
 • Een interne opleidingssessie los van de werkplek door een leverancier wordt beschouwd als on the job training

 

 • Gaat door binnen normale arbeidstijd, alle opleidingsuren worden beschouwd als gepresteerde arbeidsuren
 • Omvat in geen geval het standaard onthaalprogramma (CAO 22 – NAR)
 • Duurt in totaal minstens 32 uur
 • Vindt plaats binnen het bedrijf, met een interne of externe lesgever
 • De interne lesgever heeft een opleiding train de trainer /mentorschap op de werkvloer gevolgd of het bedrijf voorziet in de opstart om de interne lesgever de opleiding train de trainer / mentorschap op de werkvloer te laten volgen of het bedrijf kan aantonen dat betrokkene de ervaring ter zake heeft

 

 • Tussenkomst van 50% van maximum 160 uur opleiding per arbeider per kalenderjaar (De niet opgebruikte uren van het lopende kalenderjaar zijn niet overdraagbaar naar een volgend kalenderjaar)
 • Tussenkomst van 14,19 euro per uur (Sectorindex - jaarlijks in juli)
  Vb: 120 uur opleiding = Tussenkomst vanuit TOFAM West-Vlaanderen van 120 uur / 2 * 14,19 = 851 euro

 

 

Voor wie

 • Alle arbeiders met een vaste (bepaalde en onbepaalde duur) tewerkstelling binnen een West-Vlaamse bedrijf PC 111.1 & 111.2
 • Alle interimarissen in een West-Vlaamse bedrijf PC 111.1 & 111.2 die opleiding hebben genoten tijdens maximaal hun laatste 8 maanden interim-periode, voor zover minimaal 6 maanden tewerkstelling kan worden bewezen in opeenvolgende contracten van bepaalde of onbepaalde duur binnen éénzelfde bedrijf. Voorbeeld: Periode interim 1/1/2019 tem 31/12/2019, enkel opleiding in de periode 1/5/2019 tem 31/12/2019 is van toepassing. Start contract bepaalde of onbepaalde duur op 1/1/2020, op 1/7/2020 ontvangt u de tussenkomsten
 • Aanvragen zijn mogelijk zowel per individu als voor een groep

 

 

Procedure

 • Aanvraag voor de start van de opleiding (zowel voor uw vaste arbeiders als voor uw interimarissen): digitale aanvraag met programma en motivatie
 • Bedrijven vanaf 20 arbeiders hebben de bevraging opleidingsbeleid ingevuld
 • Het bedrijf consulteert altijd wanneer van toepassing de ondernemingsraad of syndicale delegatie en voorziet in formeel overleg
 • De Tofamcel beoordeelt de aanvragen
 • Een combinatie met andere financiële tussenkomsten is niet toegelaten behalve deze met de KMO-portefeuille
 • Uitbetaling op basis van aanwezigheidslijsten na afronding van de opleiding, dit ten laatste 3 maanden na de effectieve laatste opleidingsdag
 • De aanvraag is identiek voor interimarissen, de uitbetaling gebeurt na het voldoen aan de voorwaarden

 

 

Meer inlichtingen

TOFAM West-Vlaanderen

Kristof De Vylder - Sectorconsulent
AA Tower, Technologiepark 122 - 9052 Zwijnaarde
09 242 49 53

0497 52 97 76

kristof.devylder@tofam.be