Bedrijfsopleidingen

Bedrijven

Je organiseert een om- of bijscholing, theoretisch of praktisch van aard, voor jouw medewerker(s)? Dan kan je genieten van een financiƫle tegemoetkoming.


Tussenkomsten formele en informele opleiding

Formele opleiding

-> Alle door het bedrijf georganiseerde opleiding, los van de werkplek van de arbeider:

 • Gaat door binnen normale arbeidstijd, alle opleidingsuren worden beschouwd als gepresteerde arbeidsuren
 • Omvat in geen geval het standaard onthaalprogramma (CAO 22 – NAR)
 • Duurt in totaal minstens 3 dagen en gaat door in sessies van minstens 2 uur
 • Vindt plaats binnen het bedrijf of extern, met een interne of externe lesgever. De interne lesgever heeft een opleiding train de trainer /mentorschap op de werkvloer gevolgd of het bedrijf voorziet in de opstart om de interne lesgever de opleiding train de trainer / mentorschap op de werkvloer te laten volgen of het bedrijf kan aantonen dat betrokkene de ervaring ter zake heeft
 • Tussenkomst van max 20 dagen per arbeider per kalenderjaar (De niet opgebruikte dagen van het lopende kalenderjaar zijn niet overdraagbaar naar een volgend kalenderjaar).
 • Tussenkomst van 100 euro per volle dag (50 euro per halve dag, 25 euro per sessie van 2 uur) (Sectorindex - jaarlijks in juli - toepassing per sprong van 10 euro tov de basis 100 euro per volle dag)
  Vb: 5.5 dagen opleiding = Tussenkomst vanuit TOFAM West-Vlaanderen van 550 euro

 

Informele opleiding 

-> Alle door het bedrijf georganiseerde on the job training:

 • Een opleiding die doorgaat op de werkplek en waarbij er overdracht is van kennis en vaardigheden van één trainer naar één arbeider, dit zowel theoretisch als praktisch van aard
 • Voor nieuwelingen die in dienst komen, bij jobrotatie en bij mutatie van één functie naar een andere
 • Eveneens van toepassing bij ingebruikname nieuwe productielijn, machines of werkmethodes
 • De opleiding kan worden gegeven door een interne collega, een externe lesgever alsook een leverancier van een nieuwe machine of productielijn
 • Een interne opleidingssessie los van de werkplek door een leverancier wordt beschouwd als on the job training
 • Gaat door binnen normale arbeidstijd, alle opleidingsuren worden beschouwd als gepresteerde arbeidsuren
 • Omvat in geen geval het standaard onthaalprogramma (CAO 22 – NAR)
 • Duurt in totaal minstens 32 uur
 • Vindt plaats binnen het bedrijf, met een interne of externe lesgever
 • De interne lesgever heeft een opleiding train de trainer /mentorschap op de werkvloer gevolgd of het bedrijf voorziet in de opstart om de interne lesgever de opleiding train de trainer / mentorschap op de werkvloer te laten volgen of het bedrijf kan aantonen dat betrokkene de ervaring ter zake heeft
 • Tussenkomst van 50% van maximum 160 uur opleiding per arbeider per kalenderjaar (De niet opgebruikte uren van het lopende kalenderjaar zijn niet overdraagbaar naar een volgend kalenderjaar)
 • Tussenkomst van 14,62 euro per uur (Sectorindex - jaarlijks in juli)
  Vb: 120 uur opleiding = Tussenkomst vanuit TOFAM West-Vlaanderen van 120 uur / 2 * 14,62 = 877,2 euro

 

Voor wie

 • Alle arbeiders met een vaste (bepaalde en onbepaalde duur) tewerkstelling binnen een West-Vlaamse bedrijf PC 111
 • Alle interimarissen in een West-Vlaamse bedrijf PC 111 die opleiding hebben genoten tijdens maximaal hun laatste 8 maanden interim-periode, voor zover minimaal 6 maanden tewerkstelling kan worden bewezen in opeenvolgende contracten van bepaalde of onbepaalde duur binnen éénzelfde bedrijf. Voorbeeld: Periode interim 1/1/2019 tem 31/12/2019, enkel opleiding in de periode 1/5/2019 tem 31/12/2019 is van toepassing. Start contract bepaalde of onbepaalde duur op 1/1/2020, op 1/7/2020 ontvangt u de tussenkomsten
 • Aanvragen zijn mogelijk zowel per individu als voor een groep

 

Procedure

 • Aanvraag voor de start van de opleiding (zowel voor uw vaste arbeiders als voor uw interimarissen): digitale aanvraag met programma en motivatie
 • Bedrijven vanaf 20 arbeiders hebben de bevraging opleidingsbeleid ingevuld
 • Het bedrijf consulteert altijd wanneer van toepassing de ondernemingsraad of syndicale delegatie en voorziet in formeel overleg
 • De Tofamcel beoordeelt de aanvragen
 • Een combinatie met andere financiële tussenkomsten is niet toegelaten behalve deze met de KMO-portefeuille
 • Uitbetaling op basis van aanwezigheidslijsten na afronding van de opleiding, dit ten laatste 3 maanden na de effectieve laatste opleidingsdag
 • De aanvraag is identiek voor interimarissen, de uitbetaling gebeurt na het voldoen aan de voorwaarden

 

Meer inlichtingen

TOFAM West-Vlaanderen

Shirley Willems

Westwing Park Roeselare - Kwadestraat 149 - 8800 Roeselare

09 242 49 53

shirley.willems@tofam.be